En perfekt logistikhub för vår distribution

Vårt helägda dotterbolag NewNeoPharm sköter all vår ompackning och anpassar alla läkemedel till den skandinaviska marknaden. Vår produktion är belägen i Groningen, Nederländerna, vilket är en perfekt logistikhub för vår distribution. Hos NeNeoPharm kan vi erbjuda högsta kvalité enligt GMP som säkrar kvalité i vår produktion.

Ompackning, etikettering & distribution, med kvalité

GMP - Good Manufacturing Practice är ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av läkemedel, livsmedel och hälsokost. I detta ingår regler kring personalens utbildning och ansvarsförhållanden. Bland annat måste varje tillverkad sats godkännas av en Qualified Person. Hela vårt företag genomsyras av hög kvalité och vi strävar efter att använda vårt kvalitetsarbete som en strategisk fördel.

FMD – Direktivet om förfalskade läkemedel är en rättslig ram som införts av Europeiska kommissionen för att förbättra skyddet av folkhälsan inom EU. Åtgärder för att motverka falska läkemedel inkluderar strängare registerföring av grossister, hårdare kontroller av läkemedelstillverkare, och obligatoriska säkerhetsdetaljer på förpackningar.

Medartuum har varit FMD-kompatibelt sedan direktivet trädde i kraft i februari 2019.

NewNeopharm

Hos NewNeopharm kan vi erbjuda externa partners lösningar för ompackning, om-etikettering, lagerhållning och distribution i Europa, kontakta Joakim för fler frågor kring potentiella samarbeten.

/Joakim Andersson, Head of NewNeoPharm


Groningen, Nederländerna

Groningen är en stad i Nederländerna och huvudort för provinsen Groningen. Staden har cirka 198 000 invånare och är den sjunde största staden i Nederländerna. Groningen är en universitetsstad med omkring 40 000 studenter. Många av våra anställda på NewNeoPharm kombinerar sina studier med att jobba hos oss!