Branschrapport 2023

Läkemedelshandlarnas Branschrapport för 2023.

Parallellimporten av läkemedel har fortsatt gå ner men det finns möjligheter att utveckla den för att minska bristen på läkemedel.

Läs mer här.