Försäljningsstart av Wegovy

I juni 2023 startade vår försäljning av Wegovy på den svenska marknaden

Nu finns läkemedlet Wegovy, som används i både diabetes- och fetmabehandling, tillgängligt även i Sverige. Det bekräftar Emil Backlund, vice vd för den svenska leverantören Medartuum, för TT. – Försäljningen har startat i form av två olika styrkor, 1,7 respektive 2,4 milligram. De övriga tre kommer att finnas med start nu i slutet av juni.

Läs mer

https://omni.se/leverantor-forsaljning-av-fetmamedicin-igang-i-sverige/a/LldXnR