Ett företag med lång erfarenhet

Utvecklingen av våra affärsområden

Våra ägare Munro Healthcare Group Ltd startade Medartuum i Sverige år 1996. Munro som är baserade i Glasgow, Skottland har lång erfarenhet av läkemedelsdistribution och apoteksmarknaden i Storbritannien. Sedan starten har vår kärnverksamhet varit riktad mot parallellimport till Sverige, med ett fokus på humanläkemedel mot apoteksmarknaden. Under åren har bolaget utvecklats och fler affärsområden har startats upp.

1996
Munro Healthcare Group Ltd startar Medartuum i Sverige import av humanläkemedel riktade mot apoteksmarknaden som kärnverksamhet.
2002
Medartuum utökar verksamheten genom att även importera generiska läkemedel till periodens vara systemet.

Periodens varor är de generiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken erbjuder sina kunder när de byter ut läkemedel.

Det generiska utbytet innebär att apoteken måste erbjuda patienten det likvärdiga läkemedel med lägst pris som ingår i högkostnadsskyddet, ett beslut fattat av riksdagen.

På så sätt frigörs pengar som kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.
2016
År 2016 importerade Medartuum sitt första veterinärläkemedel till Sverige. Portföljen har idag vuxit och innefattar nu ca 50st veterinärläkemedel som importeras mot apoteken.
2017
Under hösten 2017 startades importen av licensläkemedel och idag finns det mer än 300 artiklar i Medartuums portfölj.

Licens är ett försäljningstillstånd till apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. För att en licens ska behandlas krävs att behörig förskrivare skapar en licensmotivering och att ett apotek gör en licensansökan.

Vi förser sedan apoteken med deras ansökning och importerar det licensläkemedel till hela Skandinavien, och har ett globalt nätverk av leverantörer.

Medartuum förser även Europa med Licensläkemedel från Skandinavien.
2021
Med vår långa erfarenhet av Parallellimport till Sverige kunde vi i februari 2021 öppna upp en ny importmarknad, och våra första leveranser till danska apotek startades.

Vi har ökat vår närvaro och portfölj till både sjukhus och apotek i Danmark och har idag ca 100 läkemedel registrerade i Danmark.

Vår vision

Vår vision är att arbeta för en ökad tillgång till läkemedel samt att bidra med besparingar för hela läkemedelsbranschen.

"”Vi är stolta över att bidra till sänkta läkemedelspriser på de marknader vi verkar.”

/Emil Backlund, Vice VD på Medartuum

Vårt distributionssystem

Med ett centrallager i Groningen, Nederländerna har vi skapat en geografiskt fördelaktig hub för snabba och precisa leveranser till Skandinavien. Vi kan från vårt centrallager i Groningen leverera läkemedel till apoteken & grosssiterna i Sverige och Danmark på ett väldigt effektivt sätt, som är väl anpassat efter våra partners önskemål och krav.

Samma noggranna läkemedelskontroll

Medartuum har ingen egen tillverkning av läkemedel utan anpassar läkemedelsförpackningar och bipacksedlar till den svenska marknaden. Varje enskilt läkemedel som Medartuum ska sälja i Skandinavien måste först bli godkända hos Läkemedelsverket (LV) eller dess motsvarighet European Medicines Agency (EMA).

Anslutet till läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen bygger på en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i Sverige och har tillkommit som en trygghet för patienter som har skadats av läkemedel. Det finns olika sätt att söka ersättning om man drabbas av sådana skador men Läkemedelsförsäkringen är den mest förmånliga. Den kräver inte någon inblandning av domstol och kan ersätta läkemedelsskador oavsett hur skadorna har vållats eller om produkten som använts haft en säkerhetsrisk.

Läs mer

Hållbarhet i fokus från start till slut

Medartuum arbetar enbart med ISO certifierade transporter, vi tar socialt ansvar genom en diversifierad personalstyrka och ett miljötänk som genomsyrar produktion genom anpassning/besparing av material etc.

Vi brinner för hälsa och välmående

År 2023 startar vi vår support till ett vattenreningsprojekt i Uganda via Zero Mission. Då hälsa och miljö är beroende av varandra på många platser i världen, så är miljöarbetet en naturlig del av vår verksamhet.