Medartuum fortsätter att stötta Barncancerfonden 2023

Barncancerfonden samlar in pengar med syfte att bekämpa cancersjukdomar hos barn, samt arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer.

Barncancerfonden finansierar forskning som har relevans för barncancer, samt ger stöd till utbildning och fortbildning för olika personalgrupper inom barncancerområdet. Barncancerfonden bedriver också informationsverksamhet om barncancer och dess följder i syfte att öka förståelsen för barnets livssituation. Dessutom bidrar Barncancerfonden till att utveckla och förbättra stödet till familjer med cancerdrabbade barn, med syfte att underlätta familjernas vardag under och efter behandlingen.

Vi på Medartuum har under många år stöttat arbetet mot barncancer, och hjälper till att hålla cancer borta från barn.

Läs mer om Barncancerfonden här: https://www.barncancerfonden.se/for-foretag/