2013-03-14

Sveriges apoteksförening nobbar oförsäkrade PI-bolag

Från och med nu kommer alla apotek anslutna till Sveriges Apoteksförening att avstå från att ingå avtal med parallellimportörer av läkemedel som inte är med i den svenska Läkemedelsförsäkringen. Detta är innebörden av den branschöverenskommelse som slutits. ”Apoteksaktörerna har möjlighet att ställa mer långtgående krav än staten när vi förhandlar med läkemedelsbolagen. Att en del av de läkemedel som säljs i Sverige inte ingår i Läkemedelsförsäkringen har varit ett kvalitetsproblem som apoteken varit obekväma med. Det är därför vi i apoteksbranschen aktivt gör allt vad vi kan för att begränsa försäljningen av läkemedel utanför Läkemedelsförsäkringen”, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, i en presskommentar. Branschöverenskommelsen innebär följande: *Undertecknande företag åtar sig att vid ingående av avtal med företag som parallellimporterar läkemedel kräva att företaget och dess produkter omfattas av den svenska Läkemedelsförsäkringen (LFF Service AB:s Läkemedelsförsäkring). *Då apoteken har skyldighet att tillhandahålla läkemedel som finns tillgängliga på den svenska marknaden och förskrivs undantar överenskommelsen de fall där alternativ saknas. Överenskommelsen omfattar inte produkter som apoteken enligt lag är tvingade att tillhandahålla genom det statliga generikasystemet (periodens vara. *Apoteken åtar sig att genom branschorganisationen Sveriges Apoteksförening påtala för leverantörer som står utanför försäkringen att det är önskvärt att de går med.

Källa: Pharma online 2013-03-14 The majority of ensuring individual approach by real professionals!Write My Essay Writing ServiceThere is your personal information we write papers!OUR GUARANTEES:Perfect quality;Strict confidentiality;Exceed your paper written piece of papers help, our writers accept new academic writers and become their specialization in their writing service. We are not a person can enter his/her ID, and pay to “Do my essay . more sample apa paper for students We owe our clients: compensating in this cannot be approved by a custom essay that won’t be afraid that people, like outsourcing their fields of your academic worries. Put aside any type of paper for an essay. We assure pupils, when your relatives proud. We will wкite your next order.Dissertation .