Om oss

Medartuum - importör av läkemedel

Medartuum är en ledande aktör på den svenska marknaden för parallelldistribution av läkemedel. Medartuum har cirka 300 artiklar i sortimentet. Nitton personer arbetar idag på huvudkontoret i Göteborg.


Samma noggranna läkemedelskontroll

Samma noggranna läkemedelskontroll

Medartuum har ingen egen tillverkning av läkemedel utan anpassar läkemedelsförpackningar och bipacksedlar till den svenska marknaden. Varje enskilt läkemedel som Medartuum ska sälja i Sverige måste först bli godkända hos Läkemedelsverket (LV) eller dess motsvarighet European Medicines Agency (EMA).

 

 

Medartuum är anslutet till LFF- läkemedelsförsäkringen

Medartuum är anslutet till LFF- läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen bygger på en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i Sverige och har tillkommit som en trygghet för patienter som har skadats av läkemedel. Det finns olika sätt att söka ersättning om man drabbas av sådana skador men Läkemedelsförsäkringen är den mest förmånliga. Den kräver inte någon inblandning av domstol och kan ersätta läkemedelsskador oavsett hur skadorna har vållats eller om produkten som använts haft en säkerhetsrisk. Vill man kontrollera om en tillverkare är ansluten till Läkemedelsförsäkringen görs det enkelt på: Läkemedelsförsäkringen


Medartuum Medical AB

Medartuum Medical har generiska läkemedel i produktportföljen sedan 1999 och har sedan 2003 ett produktions- och marknadsföringssamarbete med Medochemie Ltd. Detta samarbete ger Medartuum Medical möjlighet att successivt introducera generiska produkter på den skandinaviska marknaden, med Sverige som plattform. Genom ett konkurrenskraftigt leverantörsnätverk fokuserar Medartuum Medical på att erbjuda generiska läkemedel inom olika terapiområden.


Myndigheter och organisationer

Läkemedelsförsäkringen

Den som har synpunkter angående ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad.

Läkemedelshandlarna

Förening som samlar parallelldistributörer av läkemedel i Sverige.

Läkemedelsverket

Läkemedelsmyndigheten i Sverige. Information om nya godkännanden, läkemedelsförfattningar, produktresumeer m.m.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.

European Medicines Agency

The European Medicines Agency is a decentralised agency of the European Union, located in London. The Agency is responsible for the scientific evaluation of medicines developed by pharmaceutical companies for use in the European Union.

European Association of Euro-Pharmaceutical Companies

EAEPC represents Europe's licensed parallel distribution industry, an integral part of the European pharmaceutical market that adds value to society by introducing price competition and a supplementary layer of product safety.

Våra kunder