2013-10-15

Branschöverenskommelse om förfalskade läkemedel

Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsindustriföreningen, LIF, Läkemedelsdistributörsföreningen och Läkemedelshandlarna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring hur det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel ska införas. ”Avsiktsförklaringen är ett nödvändigt steg för att Sverige ska kunna införa ett fungerande system för verifiering att läkemedelsprodukter inte är förfalskade”, skrivers de ansvariga för de fyra organisationerna i ett gemensamt uttalande i dag. Avsiktsförklaringen är inte ett formellt bindande avtal utan ett underlag för att stödja framtagandet av ett kostnadseffektivt produktverifikationssystem för svenskt behov. Det europeiska direktivet (2011/62/EU) om förfalskade läkemedel föreskriver obligatoriska, harmoniserade säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar.

Källa: Pharma online 2013-10-15